Elektromic Security - Aanwezigheidsregistratie automatische koppeling RSZ

Elektromic Security Solutions voorziet uw werkplaats van aanwezigheidsregistratie

De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven is actueel van toepassing op 1 januari 2015.

Elektromic Security Solutions voorziet uw werf van aanwezigheidsregistratie al vanaf 55 euro per maand met een onbeperkt aantal geregistreerde gebruikers.

Wetgeving

De nieuwe wetgeving rond de elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven ook wel de “whereabouts in de bouw” genoemd, treedt op 1 april 2014 in werking. Zelfstandigen, werknemers, Belgen, buitenlanders, alsook de bouwdirectie, dus iedereen die op een werf aanwezig is  zal zich vanaf dan dagelijks moeten registreren voor werven van meer dan € 800.000. Dit bedrag kan later naar boven maar meest waarschijnlijk naar beneden aangepast worden, waardoor ook kleinere werven in aanmerking gaan komen.

Voor deze elektronische aanwezigheidsregistratie zijn verschillende systemen mogelijk: mobiele aanwezigheidsregistratie, via desktopapplicaties,… , hier laat de wetgever de markt spelen.

Het registratiemiddel

Elektromic Security Solutions - Bouwtoezicht

Voor registratie van de aanwezigheden moet voor een registratieapparaat en een registratiemiddel worden gezorgd. Naargelang van het geval wordt het registratieapparaat ter beschikking gesteld door de bouwdirectie die belast is met de uitvoering, de aannemer op wie deze bouwdirectie een beroep doet of de onderaannemer op wie de aannemer respectievelijk de onderaannemer een beroep doen. De werkgever moet zijn werknemers een registratiemiddel bezorgen dat compatibel is met het registratieapparaat dat op de bouwplaats wordt gebruikt.

Check in at work

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) heeft langs zijn kant hiervoor een applicatie “Checkin at work” ontwikkeld, waarbij de melding via een mobiele app, website of gekoppelde software kan gebeuren.

Deze laatste koppeling heeft Elektromic Security Solutions in samenwerking met haar fabrikanten een pasklare oplossing die zowel kan toegepast worden enkel voor check in at work en integratie met andere toepassingen zoals planning en tijdsregistratie. De mogelijkheid bestaat om het systeem aan te kopen en de software en applicatie onder saas model te huren op maandelijkse basis. Deze oplossing is de meest praktische, omwille van de frequentie in updates en ontwikkelingen die kan ontstaan bij een koppeling naar een overheidsplatform. De minste aanpassing vanuit het rsz portaal zou een enorme impact kunnen hebben op elk individueel platform. En zou ook telkens een interventie tot stand brengen naar kosten toe. Daarom verkiezen wij centraal beheer van de applicatie met snelle interventie mogelijkheden en backup.

Informeer u vrijblijvend wat wij als sluitende oplossing voor uw werven kunnen aanbieden.