Elektromic Security - AEO Beveiliging

transport

Elektromic Security Solutions kan uw onderneming ondersteunen in het uitrusten met de nodige beveiligingsaspecten en proces beschermingen om aan uw AEO certificering voorwaarden voor een veilige logistieke keten te voldoen.

Waarvoor staat het AEO Certificaat?

Het AEO Certificaat (Authorised Economic Operator) is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Om de status van Autorised Economic Operator te krijgen moeten een bedrijf aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op het Communautair douanewetboek en de bijpassende toepassingsverordeningen.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

  • certificaat AEO-douanevereenvoudigingen
  • certificaat AEO-veiligheid
  • gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid

De mate waarin een bedrijf faciliteiten krijgt bij controle is afhankelijk van het soort certificaat. Het certificaat is in de hele Europese Unie geldig.

Ontstaan AEO-certificaat

Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 is de internationale aandacht voor veiligheid toegenomen, hierdoor gelden er strengere veiligheidsregels voor internationaal verkeer. Die strengere regels gelden voor personen en bedrijven. Zo mogen personen bijvoorbeeld geen vloeistoffen of spuitbussen meer meenemen in het vliegtuig. Ook voor het internationale bedrijfsleven gelden strengere regels. Die regels leidden ertoe dat bedrijven die internationaal actief zijn bij een grensovergang strenger gecontroleerd worden en dat kan extra tijd kosten. Sinds september 2007 kent de Europese Unie het AEO-certificaat. Bedrijven die aan de voorwaarden voor zo'n certificaat voldoen worden minder streng gecontroleerd, hierdoor zijn ze minder tijd kwijt bij grensoverschrijdende handel. Bij een AEO-certificaat controleert de Douane vooraf of een bedrijf betrouwbaar is.

Voordelen AEO-certificaat

Sinds de introductie van het AEO-certificaat kent de douane twee goederenstromen: goederen van gecertificeerde bedrijven en goederen van niet-gecertificeerde bedrijven. De faciliteiten die samenhangen met het AEO-certificaat zijn:

  • minder fysieke- en documentcontrole
  • voorrang bij controles
  • de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden