Elektromic Security - Planningsoftware

Elektromic Security is gespecialiseerd in planning tools doormiddel van partnership en het combineren van onze andere toepassingen zoals tijdsregistratie, workflow, taakbeheer, uren optimalisatie, check in @ work, enz... Dit kan eveneens gekoppeld worden aan HRM, facturatie en verloning systemen. Met KPI rapportages gedurende het gehele operationele proces.

Elektromic Security integreert planningsoftware gecombineerd met andere toepassing in de volgende omgevingen:

• Retail
• Horeca
• Financiële instellingen
• Logistiek en transport
• Industrie
• Pharmacie en zorgsector
• Petrochemie
• Productie omgevingen
• KMO
• ICT omgevingen
• Haven
• Dienstverlening
• …

Wat is planning?

  • een doel en een idee geven over de vooropgestelde doelen
  • de beoogde activiteiten
  • een gewenst tijdsblok
  • een idee over de waarschijnlijkheid van het behalen van het doel en de uitvoering van de activiteiten en afwijkingen

Verwachtingen kunnen in scenario's verwerkt worden. Deze verwachtingen worden echter vaak niet nadrukkelijk omschreven. Planning omvat dus een voorspelling van de toekomst, beschrijft tevens hoe deze er uit zou moeten zien en een raming van beïnvloede factoren.

Oplossingen

Voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering en reductie van over- en ondercapaciteit is een slimme personeelsplanning essentieel. Paralax Planning Solutions helpt haar partner Elektromic hierbij. Sinds 1981 ontwikkelen en implementeren we oplossingen voor personeelsplanning, schoolroosters, tijdregistratie, zelfroosteren en participerend plannen. Dagelijks maken ruim 10.000 lijnmanagers, werkzaam in de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, overheid, industrie, het onderwijs en entertainment, gebruik van onze software.


Elektromic Security Solutions maakt gebruik van de volgende planning ontwikkelaar:


paralax - planning solutions