Wetgeving en fiscale aftrek voor Inbraakbeveiliging

1. Onderneming

Verhoogde fiscale aftrek 122,5% voor veiligheidsinvesteringen zoals toegangscontrole, camera, alarm, enz…
Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.
Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 22,5 % genieten,
namelijk de « Aftrek voor investering ». Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Voorbeeld
Erik is zelfstandige (handelaar). In 2012 investeert hij € 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen.
€ 15.000 x 22,5 % = € 3.375 investeringsaftrek Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2012.

Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • kluis met een inbraakvertragend slot
 • kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Wat moet Elektromic NV met betrekking tot uw aftrek doen?

Men moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd worden en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat men moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek).

Wat moet u doen?

U kan een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk.

U moet dus :
in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2014), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2013 vermelden;
een formulier invullen « Investeringsaftrek ».
De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.
U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:
de facturen van de investeringen.
het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
de verklaring van Elektromic NV op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.

Meer info: https://besafe.ibz.be/